Op onze  facebook vind u bijna alle informatie omtrent de Avond4daagse in Musselkanaal. 

 

De avond4daagse van 2018 staat gepland op 29-30-31 mei en 1 juni

 

 

Hier vind u aanvullende informatie wat betreft de avond4daagse:

Dit jaar is de 4daagse op 29-30-31 mei  en 1 juni . Dit word de  vijfde editie van de avondvierdaagse in Musselkanaal . 

U kunt weer vier avonden lang heerlijk wandelen in en vooral rondom Musselkanaal. Ook dit jaar kunt u kiezen uit twee afstanden, namelijk 5 en 10 kilometer. Op de laatste avond zullen we er een extra feestelijk tintje aangegeven met gezellige muziek tijdens de wandeling en hoopt een ieder natuurlijk op een klein presentje van hun naaste familie/ vrienden. 

Nog even een aantal spelregels op een rijtje:

  • Met het oog op de organisatie en de daaraan verbonden kosten verzoeken wij een ieder die meeloopt zich ook daadwerkelijk in te schrijven. Kosten per persoon € 5,00
  • Slechts degenen die ingeschreven zijn ontvangen een medaille.
  • Men dient minimaal drie avonden mee te lopen om in aanmerking te komen voor een medaille.
  • De routes worden in de zelfde week bekend gemaakt via onze facebook pagina. Tevens worden alle routes aangegeven met paaltjes. 5km (groen)  10km (oranje)
  • De 5km route start om 18.15 uur vanaf het plein aan de Willem Diemerstraat. 
  • De 10km route start om 18.30 uur vanaf het plein aan de Willem Diemerstraat.
  • U mag niet eerder starten met de route in verband met de verkeersregelaars en de veiligheid.
  • Onderweg is er voor iedere deelnemer een traktatie. 
  • Het is mogelijk slechts één of twee avonden mee te lopen. Men ontvangt dan een dagmedaille. Dit dient bij inschrijving vermeld te worden. De kosten zijn eveneens € 5,00 bij voorinschrijving.
  • Inschrijven op 29 mei is ook mogelijk. Tussen 17-18 uur op de start locatie Willem Diemersplein.                  Kosten zijn dan 6 euro per persoon.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven

1. Inschrijving kan alleen voor de afstanden: 5km en 10km.

2. De juiste data voor de inschrijving volgt zo snel mogelijk.

3. De inschrijfprijzen zijn bij voorinschrijving € 5,00 p.p. voor vier avonden lopen. Wanneer u slechts 1 dag wilt lopen zijn de kosten bij voorinschrijving eveneens € 5,00 p.p. u ontvangt hiervoor een dagmedaille.

4. Inschrijven tijdens de avond4daagse kan nog op de eerste avond, kosten bedragen dan € 6.00 p.p. u ontvangt hier een medaille. Op de overige wandeldagen is inschrijven voor een medaille niet meer mogelijk.

5. Het inschrijfgeld dient contant betaald te worden tijdens de inschrijving.

Orde en veiligheid

6. U kunt dinsdag, woensdag en donderdag om 18.15 uur (5km) en 18:30 uur (10km) starten met de avondvierdaagse vanaf het Willem Diemerplein in het centrum van Musselkanaal
Vrijdag starten beide routes gezamenlijk en is de starttijd 18:30 uur. 

7. Het is niet toegestaan om eerder te starten dan wel ergens anders vandaan te starten. Ook mag er niet van de route worden afgeweken.

8. Iedereen, zowel scholen, groepen als individuele wandelaars, dienen zich voor en na de tocht te melden bij de organisatie. Bij het ontbreken van stempels op uw startkaart zal geen herinnering worden uitgereikt. Dit geldt inclusief de stempels van de controlepost.

9. U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, ten allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht).

10. Wilt u geen etensresten, verpakkingen etc. laten rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.

11. Wij gaan ervan uit dat de kinderen en hun begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen onnodig risico en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is.

12. Bij onaangenaam gedrag van één of meerdere wandelaars of hun begeleiders wordt de school en/of woonvorm hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar of begeleider loopt de school en/of woonvorm risico om te worden geschorst van deelname.

Overig

13. Scholen en/of woonvormen worden verzocht zich herkenbaar te maken als groep. U kunt hierbij denken aan    t-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d.

14. De medailles voor de scholen en groepen kunt u op donderdagavond, 21 mei na de tocht afhalen bij de organisatie op het plein.

15. Dagmedailles voor de scholen kunt u ook op donderdagavond na afloop ophalen.

16. Per school en/of woonvorm wordt er slechts 1 startkaart per afstand verstrekt met daarop het totaal aantal deelnemers vermeld. Bij vermissing van deze kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie. Een nieuwe kaart wordt dan verstrekt tegen betaling van € 3,00.

17. De organisatoren van S.A.M. kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden bij ongeval, vermissing van eigendommen etc. Deelname is volledig op eigen risico.

18. In gevallen waar dit reglement niet in voldoet, heeft het bestuur ten allen tijde een beslissend oordeel.

 
 
 
UA-58942271-1