Fiets 3 Daagse

Fiets-3-Daagse 2024
26, 27 en 28 juni

Vanaf 2023 organiseren wij van SAM de Fiets 3 Daagse.  De gezellige AvondFiets-3-Daagse op 26-27-28 Juni voor Musselkanaal en omstreken.

Doe mee met je sportclub, vrienden, familie, collega’s of sluit gewoon ergens aan. 

Drie avonden fietsen en genieten voor iedereen. Ca. 30 km. per route/avond.

Start Locatie: de Gelegenheid (Kruisstraat 1 Musselkanaal)
Start tijd: tussen 17:00 en 18:30
Kosten: €6,- per persoon (bij 1 dag fietsen: €3,-)

Bij fysieke inschrijving aan de start is alleen contante betaling mogelijk.
**meedoen is op eigen risico** 

Regelement

 1. De fiets 3 daagse Musselkanaal wordt georganiseerd door Stichting Activiteiten Musselkanaal. Het bestuur van de Stichting stelt het deelnamereglement vast.
 2. De Fiets 3 daagse is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.
 3. De deelnemer verklaart zich bij inschrijving bekend en akkoord met het reglement.
 4. Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat hij beschikt over een deugdelijke fiets. De deelnemer dient zelf te beoordelen of hij in staat is om te fietsen en/of aan de nevenactiviteiten deel te nemen. Bij twijfel met betrekking tot bijvoorbeeld de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen.
 5. Deelname aan de fiets 3 daagse Musselkanaal is vrijwillig en geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken, welke hij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden, wegens schade door welke oorzaken ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Dit geldt ook voor de nevenactiviteiten bij start en finish of onderweg langs de route.
 6. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens door aantoonbaar grove schuld van de organisatie.
 7. De maximale snelheid mag niet meer dan 25 kilometer per uur bedragen.
 8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de fietstocht onverkort van kracht. Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat het wettelijk verboden is met meer dan twee personen naast elkaar te fietsen.
 9. De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van fietsen met trapondersteuning (elektrische fietsen) is toegestaan. Het gebruik van fietsen met hulpmotor, snor- of bromfietsen is niet toegestaan.
 10. Het is verboden door ongepaste luidruchtigheid of ongemanierd optreden anderen te hinderen. Overtreding hiervan kan uitsluiting tot gevolg hebben.
 11. Wanneer het bestuur door bijzondere omstandigheden wordt gedwongen de Fiets 3 daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten, kan de deelnemer aanspraak maken op (gedeeltelijke) restitutie van de inschrijfkosten.De deelnemer of eventuele belanghebbende kan bij een besluit van het bestuur, als bedoeld in de vorige alinea van dit artikel, geen aanspraak maken op verdere schadevergoeding.
 12. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 13. Bij de start ontvangt u een herkennings vlaggetje deze graag zichtbaar op uw fiets bevestigen.
 14. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film, video e.d. voor onze facebook pagina en sam-msk site zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 15. De deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld,
 16. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.

Georganiseerd in

2023 / 2024